Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
soldering iron pájedlo
soldering iron páječka
soldier voják
soldier vojín
soldierly vojensky
soldiers vojáci
soldiery vojsko
sole jediný
sole chodidlo
sole pata
sole prostý
sole sám
sole podrážka
sole výhradní
sole buyer výhradní kupující
sole owner jediný vlastník
solecism jazyková chyba
solecism prohřešek
solecism solecizmus
solely jenom
solely jedině
solely pouze
solely sám
solely samotný
solely toliko
solely výhradně
solemn vážný
solemn slavnostní
solemnify učinit vážným
solemnity vážnost
solemnize oslavovat
solemnize slavit
solemnize učinit vážným
solemnize oslavit
solemnly vážně
solenoid solenoid
solenoidal solenoidní
solfa solmizace
solfatara solfatára
solicit povzbudit
solicit dožadovat se
solicit žádat
solicit obtěžovat
solicit svádět
solicit dělat nemravné návrhy
solicit lákat
solicit svádět
solicit ucházet se
solicit obtěžovat
solicit nabízet se
solicit usilovat
solicit vyžadovat
solicit vyžádat si
solicit vyprošovat
solicit doprošovat se
solicitation vyžádání
solicitation akvizice
solicited vyžadoval
soliciting nabízející se
soliciting kuplířství
solicitor advokát
solicitor zástupce
solicitor obchodní cestující
solicitor agent
solicitor právní poradce
solicitors advokáti
solicitous úzkostlivý
solicitous starostlivý
solicitously starostlivě
solicitously úzkostlivě
solicitude pečlivost
solicitude starostlivost
solid pevná látka
solid pevný
solid solidní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy