Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
solve dořešit
solve luštit
solve rozřešit
solved vyřešený
solvency solventnost
solvency platební schopnost
solvent rozpouštědlo
solvent solventní
solvent schopný placení
solvents rozpouštědla
solver řešitel
solves řeší
solving řešící
Somali obyvatel Somálska
Somalia Somálsko
Somalian somálský
Somalis obyvatelé Somálska
somatic somatický
somatic tělový
somatotropin somatotropin
somber zádumčivý
somber melancholický
somber zasmušilý
somber temný
somber chmurný
somber pochmurný
somber tmavý
somber ponurý
sombre melancholický
sombre zádumčivý
sombre tmavý
sombre ponurý
sombre zasmušilý
sombre temný
sombre chmurný
sombre pochmurný
sombrely ponuře
sombrely zasmušile
sombreness temnost
sombrero sombréro
some nějaký
some některý
some několik
some trochu
some jakýsi
some jistý
some nějaké
some kind of nějaký
some of několik
some other time někdy jindy
some people leckdo
some sort of nějaký
some way někudy
somebody kdosi
somebody někdo
somebody of kohosi
someday jednoho dne
someday jednou
someday někdy
somehow nějak
somehow nějakým způsobem
someone někoho
someone kdosi
someone někdo
someplace někde
someplace někam
Somers Somers
somersault salto
somersault kotrmelec
somerset kotrmelec
somerset přemet
Somerville Somerville
something cosi
something něco
something else ještě něco

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy