Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
something unforeseen nepředvídanost
sometime kdysi
sometime někdy
sometime jednou
sometimes někdy
sometimes občas
sometimes časem
someway jaksi
someways nějak
someways jakkoli
someways jaksi
somewhat poněkud
somewhat trochu
somewhat jaksi
somewhere kdesi
somewhere někde
somewhere někam
somewhere else jinde
somewhere else někam jinam
somewhere else někde jinde
somite somit
sommelier sklepník
Sommerfeld Sommerfeld
somnambulism náměsíčnost
somnambulist náměsíčník
somnambulistic náměsíčný
somniferous narkotický
somniferous uspávající
somnolence ospalost
somnolence spavost
somnolent ospalý
son syn
son of a bitch čubčí syn
son of a gun všivák
Son of God Syn Boží
son! synu
son-in-law zeť
sonant znělý
sonar sonar
sonata sonáta
sonatas sonáty
sonatina malá sonáta
sone jednotka hlasitosti
sone son
SONET Synchronous Optical Network
song píseň
song písnička
song-bird zpěvný pták
songbird zpěvný pták
songbook zpěvník
songs písně
songster písničkář
songster zpěvák
songstress zpěvačka
songwriter autor textu písně
songwriter skladatel
sonic akustický
sonic zvukový
sonic barrier zvuková bariéra
sonic boom aerodynamický třesk
sonically akusticky
sonnet znělka
sonnet sonet
sonnets sonety
sonny chlapče
sonny synku
sonograph sonograf
Sonoma okres v USA
sonority zvučnost
sonorous zvučný
sonorously zvučně
sonorousness hlasnost
sons synové
sons-in-law zeťové
Sony značka elektroniky

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy