Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
soon brzo
soon brzy
soon skoro
soon záhy
soon zanedlouho
sooner dřív
sooner dříve
soonest časově nejbližší
soot saze
sooth pravda
soothe utišit
soothe chlácholit
soothe konejšit
soothe tišit
soothe uchlácholit
soothe uklidnit
soothe ztišit
soother dudlík
soother utěšitel
soother šidítko
soothing konejšení
soothing konejšivý
soothing lichocení
soothing lichotivý
soothing uklidňující
soothing utišující
soothing zklidňující
soothing zmírňující
soothingly konejšivě
soothsay věštit
soothsayer prorok
soothsayer jasnovidec
soothsayer věštec
sootiness umouněnost
sooty špinavý od sazí
sooty nejčernější
sooty sazovitý
sooty zuhelnatělý
sop namočit
sop nasáknout
sop úplatek
Sophia ženské křestní jméno
sophia žofie
sophia sofie
Sophie ženské křestní jméno
sophism sofizmus
sophist sofista
sophistic sofistický
sophisticate vysoce kultivovaný člověk
sophisticated náročný
sophisticated rafinovaný
sophisticated propracovaný
sophisticated důmyslný
sophisticated equipment moderní vyspělé zařízení
sophistication komplikovanost
sophistication sofistikovanost
sophistry sofistika
sophistry klamná sofistika
sophistry záludná sofistika
sophomore posluchač 2. ročníku
sophomoric nekdo pevne (az domyslive) presvedceny
soporific uspávací
soppy sentimentální
soppy ubrečený
soprano soprán
SOR Starfire Optical Range
sorbed substance sorbát
sorbefacient absorpční
sorbent sorbent
sorbet zmrzlina
sorcerer čaroděj
sorcerer kouzelník
sorceress čarodějka
sorceress kouzelnice
sorcery kouzelnictví

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy