Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sorcery magie
sorcery čarodějnictví
sordid nečestný
sordid špinavý
sordidly nečestně
sordidly sprostě
sordidness nečestnost
sore bolavý
sore bolák
sore bolestivý
sore bolest
sore rána
sore zranění
sore throat bolení v krku
sorel tříletý jelen
sorely těžce
sorely tvrdě
sorely vážně
sorely velice
soreness bolestivost
Sorensen Sorensen
Sorenson Sorenson
sores boláky
sorghum čirok
sorority dívčí spolek
sorption sorpce
sorrel šťovík
sorrier žalostnější
sorriest nejzarmoucenější
sorriest nejžalostnější
sorriness ubohost
sorrow smutek
sorrow lítost
sorrow žal
sorrower truchlící
sorrowful melancholický
sorrowful žalostný
sorrowful smutný
sorrowful zarmoucený
sorrowfully smutně
sorrowfully zarmouceně
sorrows smutky
sorrows zármutky
sorry bohužel
sorry pardon
sorry promiň
sorry promiňte
sorry lituji
sorry litující
sorry cítící lítost
sorry ubohý
sorry (for) litovat (někoho)
sorry - I am líto - je mi
sort druh
sort třídit
sort roztřídit
sort třídění
sort uspořádat
sort rozdělovat
sort jakost
sort odrůda
sort sorta
sort typ
sort třída
sort řád
sort by třídit podle
sort of trochu
sort of jaksi
sort of tak nějak
sort of více méně
sort out prosít
sort out vyřešit
sort out roztřídit
sort out urovnat
sort out vytříbit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy