Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sort out vytřídit
sort out zorganizovat
sortable setříditelný
sorted přebraný
sorted seřazený
sorted setříděný
sorted tříděný
sorter třídič
sortie výpad
sorting řadí
sorting řazení
sortition výběr z mnoha možností
sorts řadí
SOS signál pomoci
SOSO Same Old
sot opilec
soteriology nauka o vykoupení
sottish opilecký
sou groš
sou flok
sou wester námořnický klobouk
sou wester kabát do deště
soubriquet přezdívka
souffle bublanina
sough vytí
sough skučet
sought seek/sought/sought
sought hledal
sought sháněl
sought vyhledával
sought after vyhledávaný
sought-after vyhledávaný
sought-after žádoucí
souhrada souhrada
souk arabské tržiště
soul duše
soul brother černý bližní
soul music druh hudby
soul sister sestra černoška
soul-destroying únavný
soul-searching sebeanalýza
soulful oduševnělý
soulfully oduševněle
soulless bezduchý
souls duše
sound zvuk
sound znít
sound hlas
sound platný
sound řádný
sound zdravý (přeneseně
sound nikoliv o člověku)
sound barrier zvuková bariéra
sound development zdravý vývoj
sound effects zvukové efekty
sound film zvukový film
sound off remcat
sound out vyslechnout
sound track zvukový záznam
sound wave zvuková vlna
sound-film zvukový film
sound-proof zvukotěsný
sound-wave zvuková vlna
soundcheck zkouška zvuku
sounded zněl
sounder bzučák
sounder sirona
soundest nejbezpečnější
soundest nejsprávnější
sounding znění
sounding zvučnost
soundings měření hloubky
soundless nehlučný
soundlessly nehlučně
soundlessly tiše

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy