Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
soundly důkladně
soundly přesvědčivě
soundness neporušenost
soundness spolehlivost
soundness korektnost
soundproof zvukotěsný
sounds zvuky
soundtrack soundtrack
soundtrack zvuková stopa
soup polívka
soup polévka
soup spoon polévková lžíce
sour kyselý
sour cream kyselá smetana
sour grapes kyselé hrozny
sour rainfall kyselý déšť
sour smog kyselý smog
source zdroj
source původ
source příčina
source zdroj
source pramen
sourceless nemající zdroj
sources zdroje
soured cream zakysaná smetana
sourer kyselejší
sourest nejkyselejší
souring kyselení
souring kysnutí
souring okyselení
sourish dosti kyselý
sourly kysele
sourly mrzutě
sourness kyselá chuť
sourness kyselost
sourpuss bručoun
sourpuss mrzout
Sousa Sousa
souse naložit
souse ožrat
souse starý nálev
souse zalít nálevem
souse máčet
souse naložit např. do octa
souse opilec
soused naložený
soused opilý
soutane sutana
south jižní
south jih
South Africa Jižní Afrika
South Africa Jihoafrická Republika
South African obyvatel Jižní Afriky
South America Jižní Amerika
South American obyvatel Jižní Ameriky
South Bend město - Spojené státy americké
South Carolina stát v USA
South Carolinian obyvatel Jižní Carolíny
South China Sea Jižní Čínské Moře
South Dakota stát v USA
South Dakotan obyvatel Jižní Dakoty
South East Asia Treaty Organization Pakt pro jihovýchodní Asii
South Korea Jižní Korea
south pole jižní pól
South Vietnam Jižní Vietnam
south-east jihovýchodní
south-east jihovýchod
south-easterly jiho-východně
south-eastern jihovýchodní
south-eastward jihovýchodní
south-south-east jihojihovýchod
south-south-west jihojihozápad
south-west jihozápadní
south-westerly jiho-západně
south-western jihozápadní

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy