Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
Southampton okres v USA
Southampton město - Velká Británie
southbound směřující na jih
southeast jihovýchodní
southeasterly jihovýchodní
southeastern jihovýchodní
southeastern jiho-východní
southeastward na jihovýchod
southeastward jihovýchodní
souther jižní vítr
southerly jižní
southern jižní
southern fulmar buřňák sněžný (jižní)
southern giant petrel buřňák obrovský
southerner obyvatel jihu
southerner Jižan
southerners jižané
southernmost nejjižnější
southland jih
southmost nejjižnější
southpaw levák
southpaw levoruký
southward jižní
southwards jižně
southwest jihozápad
southwest jihozápadní
southwesterly jihozápadní
southwestern jihozápadní
souvenir suvenýr
souvenirs suvenýry
sovereign suverénní
sovereign výsostný
sovereign suverén
sovereignty suverenita
sovereignty svrchovanost
Soviet sovětský
soviet sovět
Soviet Union Sovětský Svaz
SOVS SomeOne Very Special
sow sít
sow zasít
sow sow/sowed/sowed
sow sow/sowed/sown
sow osít
sow svině
sow rozsít
sow bug stínka zední
sow-thistle mléč
sowed sow/sowed/sowed
sowed sow/sowed/sown
sower rozsévač
sower sející osoba
Soweto město - Jihoafrická Republika
sowing osetí
sowing setí
sowing osev
sowing seed steeping in pesticide solution máčení osiva v pesticidním roztoku
sown sow/sowed/sown
sown zasetý
sows seje
soy sója
soy sojová omáčka
soya sója
soybean sojový bob
soybeans sojové boby
spa lázně
spa lázeň
space místo
space prostor
space prostranství
space vesmír
space mezera
space age vesmírný věk
space capsule vesmírná kabina
space capsule pouzdro s přístroji při vesmírném letu

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy