Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
beat the pants off s převahou porazit
beat the rap uniknout spravedlnosti
beat up zmlátit
beat up zbít
beat up on zbít někoho
beat your head against a stone wall chtít prorazit hlavou zeď
beat your time přebrat přítelkyni
beat-up otlučený
beaten ztlučený
beaten zbitý
beaten beat/beat/beaten
beater kuchyňský šlehač
beaters kuchyňské šlehače
beatific blažený
beatification blahořečení
beatify blahořečit
beatify prohlásit za svatého
beating tep
beating tlukot
beating tlučení
beating bití
beating-up náhrada
beatitude blaženost
beatitude Kristovo kázání na hoře
beatnik bítník
beatnik beatnik
Beatrice Blažena
Beatrice Beatrice
beats tluče
beats bije
beau galán
beau milý
beau švihák
beau nápadník
beau fešák
beau milenec
Beaumont Beaumont
Beauregard Beauregard
beaut krasavec
beaut krasavice
beauteous lepý
beautician kosmetička
beautician kosmetik
beauties krásy
beautified zkrášlený
beautifier zkrášlovadlo
beautiful překrásný
beautiful pěkné (počasí)
beautiful krásný
beautifully krásně
beautify zkrášlit
beauty nádhera
beauty kráska
beauty krasavice
beauty krása
beauty is in the eye of the beholder krása je v oku pozorovatele
beauty is in the eye of the beholder každému se líbí něco jiného
beauty is only skin deep nesuď lidi podle vzhledu
beauty parlor kosmetický salón
beauty queen královna krásy
beauty salon salon krásy
beauty shop salon krásy
beauty spot znaménko krásy
beaux milenec
beaux nápadník
beaux arts krásná umění
beaver bobr
beaver pochva
beaver píča
beavers bobři
bebop bebop
bebop druh jazzu
becalm utišit
becalm uklidnit
became become/became/become

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy