Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sparkle jiskřit
sparkler prskavka
sparkling jiskřivý
sparkly jiskřivě
sparkly jiskřivý
sparkly třpytivý
Sparkman Sparkman
sparks jiskry
sparks záblesky
sparky s jiskrou
sparring trénink s neútočícím soupeřem
sparring zasahování lehkými údery
sparring zápasení naoko
sparrow vrabec domácí
sparrow vrabec
sparrow grass chřest
sparrow hen krahujec obecný
sparrow owl sýček obecný
sparrow-nest clothes moth mol holubí
sparrowbill cvoček
sparrowhawk krahujec
sparrows vrabci
sparse řídký
sparsely řídce
sparseness řídkost
sparser řidší
sparsest nejřidší
sparsity řídkost
Sparta město v antickém Řecku
spartan spartánský
spartan spartský
spasm křeč
spasm výbuch
spasm nával
spasm záchvat
spasmodic přerušovaný
spasmodically nárazově
spasmodically přerušovaně
spastic pacient trpící spastickou obrnou
spastic trpící spastickou obrnou
spastic nárazový
spastic občasný a prudký
spastic náhlý
spastic přerušovaný
spastic spastický
spastic křečovitý
spasticity křečovitost
spat roztržka
spat spit/spat/spit
spat plácnout
spat spor
spate příval
spathe toulec
spatial prostorový
spatial velocity prostorová rychlost (hydrosystém)
spatiality prostorovost
spatially prostorově
spats kamaše
spatter pocákat
spatter poprskat
spatter pomluvit
spatter šplíchanec
spatter postřik
spattering odstřikování
spatula lžička
spatula špachtle
Spaulding Spaulding
SPAWAR Space & Naval Warfare Systems Command
spawn potěr
spawn plodit
spawn výplod
spawn jikry
spawn třít se
spawn zplodit
spawned zplozený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy