Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
spawning plození
spay kastrovat
SPC Specific Fuel Consumption
speak hovořit
speak mluvit
speak promluvit
speak speak/spoke/spoken
speak broad mluvit nářečím
speak for přimlouvat se za
speak out mluvit otevřeně
speak to oslovit
speak to oslovovat
speak untruthfully lhát
speak untruthfully zalhat
speak up mluvit hlasitě
speakable vyjádřitelný
speakeasy ilegální bar při prohibici
speaker mluvčí
speaker reproduktor
speaker řečník
speaker spíkr
speakers reproduktory
speakers řečníci
speaking mluvící
speaking mluvení
speaking tube zvukovod
speaking-tube zvukovod
speaks mluví
spear kopí
spear oštěp
spearhead průkopník
spearmint máta peprná
spec specifikace
special zvláštní
special speciální
special specifický
special mimořádný
special neobyčejný
special speciál
special zvláštní
special nestandardní
special botany speciální botanika
special charges zvláštní poplatky
special charges zvláštní výdaje
special delivery expres
special delivery spěšná zásilka
special education speciální pedagogika
special effects speciální efekty
special irrigation zvláštní závlaha
special landscape conservation speciální ochrana krajiny
special waste zvláštní odpad
special water zvláštní voda
special-interest theory of regulation teorie regulace zvláštního úroku
specialisation specializace
specialise specializovat
specialise in sth v (specialize) zaměřit se na něco
specialise in sth v (specialize) specializovat se
specialised specializovaný
specialises specializuje
specialising specializující
specialism odbornost
specialism specializace
specialist odborník
specialist odborný
specialist specialista
specialists specialisté
specialists odborníci
specialities speciality
speciality specialita
speciality zvláštnost
specialization specializace
specialize specializovat
specialized specializovaný
specialized agency odborná organizace
specialized phytopathogen form specializovaná forma fytopatogena

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy