Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
speck skvrnka
speck smítko
speckle potečkovat
speckled kropenatý
speckled skvrnitý
specs specifikace
spectacle atrakce
spectacle podívaná
spectacled obrýlený
spectacles brýle
spectacular působivý
spectacular pompézní
spectacular senzační
spectacular okázalý
spectacular efektní
spectacular velkolepý
spectacular ohromný
spectacularly honosně
spectacularly působivě
spectator divák
spectators diváci
specter zjevení
specter přízrak
specter vidina
Spector Spector
spectra spektrum
spectral přízračný
spectral spektrální
spectral albedo spektrální albedo
spectre přízrak
spectre strašidlo
spectre vidina
spectre zjevení
spectre duch
spectrogram spektrogram
spectrograph spektrograf
spectrographic spektrografický
spectrometer spektrometr
spectrometric spektrometrický
spectrometry spektrometrie
spectrophotometer spektrofotometr
spectrophotometry spektrofotometrie
spectroscope spektroskop
spectroscopic spektroskopický
spectroscopically spektroskopicky
spectroscopy spektroskopie
spectrum spektrum
specular zrcadlící
specular zrcadlový
speculate spekulovat
speculated spekulováno
speculates spekuluje
speculating spekulující
speculation spekulace
speculative spekulační
speculative spekulativní
speculative zkoumavý
speculative resource estimates spekulativní odhady zdrojů
speculative resources spekulační zdroje
speculatively spekulativně
speculator spekulant
speculators spekulanti
speculum kovové zrcátko
speculum spekulum
speculum zrcátko
sped speed/sped/sped
sped spěchal
sped uháněl
sped urychlil
speech řeč
speech projev
speech mluvení
speech proslov
speech therapy logopedie
speeches řeči

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy