Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
speeches projevy
speeches proslovy
speechifier řečník
speechifier tlučhuba
speechless oněmělý
speechless němý
speechlessly němě
speechmaker řečník
speed rychlost
speed speed/sped/sped
speed kvalt
speed chvat
speed chvátat
speed kalup
speed kvap
speed spěch
speed spěchat
speed urychlit
speed otáčky
speed limit omezení rychlosti
speed trap silniční radar
speed up zrychlit
speed-up zrychlení
speedboat závodní člun
speeded pádil
speeded uháněl
speeder řidič jedoucí příliš rychle
speedier rychlejší
speediest nejrychlejší
speedily rychle
speeding rychlá jízda
speedo tachometr
speedo pánské plavky bez nohaviček
speedometer rychloměr
speedometer tachometr
speedos pánské plavky bez nohaviček
speeds rychlosti
speedup urychlení
speedup zrychlení
speedway závodní dráha
speedway plochá dráha
speedway dálnice
speedwell druh rostliny
speedy rychlý
speleologist jeskyňář
speleologist speleolog
speleology speleologie
spell okouzlení
spell znamenat
spell zaříkat
spell kouzlit
spell kouzlo
spell hláskovat
spell slabikovat
spell období
spell odpočinout
spell checker kontrola pravopisu
spell out vysvětlit
spell-check kontrola pravopisu
spellable hláskovatelný
spellbind očarovat
spellbinder strhující řečník
spellbinding okouzlující
spellbinding strhující
spellbound očarovaný
spellbound okouzlený
spelldown soutež ve hláskování
spelldown soutěž ve hláskování
spelled hláskovaný
spelled odpočatý
speller pravopisná kniha
spelling pravopis
spelling hláskování
spelling bee soutež ve hláskování
spelling bee soutěž ve hláskování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy