Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
spelling book pravopisný slovník
spelling checker kontrola pravopisu
spellings hláskování
spellings pravopisy
spells doby
spells hláskuje
spells kouzla
spelt hláskovaný
spelunker jeskyňář
spelunker speleolog
spelunking speleologie
Spencer Spencer
spend utratit
spend strávit
spend utratit např. peníze
spend spend/spent/spent
spend spotřebovat
spend prožít
spend plýtvat
spend promarnit
spend trávit
spend utrácet
spend vydat
spend vynakládat
spend vynaložit
spend the night nocovat
spender hýřil
spending výdaj
spending výdaje
spending utrácení
spending vydávání
spending útrata
spending money kapesné
spending pattern struktura výdajů
spends tráví
spends utrácí
spendthrift hýřil
spendthrift marnotratník
spendthrift rozhazovačný
spent spend/spent/spent
spent strávený
spent stráven
spent utratil
spent fuel spotřebované palivo
spent liquor výluh
spent radioactive emitter využitý radioaktivní zářič
sperm sperma
sperm spermie
sperm semeno
sperm chám
sperm cell spermatická buňka
sperm whale vorvaň
spermatic spermatický
spermatocyte spermie
spermatogenesis spermatogeneze
spermatophore spermatický vak
spermatophyte spermatofyt
spermatozoa spermie (mn. č.)
spermatozoa spermie
spermatozoon spermatická buňka
spermicidal spermicidní
spermicidal spermicidický
spermicide spermicid
Sperry Sperry
spew zvracet
spew dávit se
spew chrlit
spew out vyplivnout
spewer zvracející
spewing chrlení
spewing vyvěrání
spews chrlí
spews vyvěrá
sphagnum rašeliník
sphalerite sfalerit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy