Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
became stal se
because neboť
because jelikož
because protože
because poněvadž
because že
because of kvůli
because of následkem
because of vzhledem k
bechamel bešamel
Becher liqueur Becherovka
Bechtel Bechtel
beck pokývnutí
Becker Becker
becket smyčka
Becket Becket
Beckett Beckett
Beckman Beckman
beckon pokynout
beckon zvát
beckons zve
Becky Becky
becloud zatemnit
becloud zastřít
become slušet
become become/became/become
become stávat se
become stát se
become aware uvědomovat se
become aware uvědomit se
become aware of uvědomovat si
become aware of uvědomit si
become dry schnout
become more distant vzdalovat se
become narrow úžit se
become obsolete zastarat
become of co pak stalo s ...?
become pregnant otěhotnět
become wider rozšiřovat se
become wider rozšířit se
becomes stane se
becomes you sluší ti
becoming slušivý
becoming náležitý
becoming elegantní
becoming alone osamění
becomingly elegantně
becomingly slušivě
becomingness patřičnost
bed dno
bed korba
bed ložní
bed základ
bed záhonek
bed záhon
bed spodek
bed sloj
bed plošina
bed nocleh
bed koryto
bed řečiště
bed postel
bed lůžko
bed lože
bed and board byt a strava
bed and breakfast nocleh se snídaní
bed down najít nocleh
bed of roses na růžích ustláno
bed-clothes ložní prádlo
bed-load catcher lapák splavenin
bed-sitter obývací ložnice
bed-wetting noční pomočování
bedaub namazat
bedazzle oslnit
bedazzled oslnil

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy