Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
splat plác
splat rozplácnutí
splatter ošplouchat
splatter pocákat
splatter šplouchat
splatter cákanec
splay rozevřít
splay roztáhnout
splay zešikmit
splay zkosení
splay zkosit
spleen slezina
spleen rozmrzelost
spleen rozladěnost
spleen splín
spleen světobol
spleen špatná nálada
splendid nádherný
splendid skvělý
splendid skvostný
splendid ohromný
splendid báječný
splendidly znamenitě
splendiferous nádherný
splendor nádhera
splendour honosnost
splendour nádhera
splenetic mrzutý
splenic slezinný
splenomegaly splenomegalie
splice spojit
spliced spojený
splicer sesazovačka
splicing splétání
splicing spojování
spliff cigareta z marihuany (joint)
spline křivka
spline spline křivka
spline pružné konstruktérské pravítko
splines spline křivky
splint dlaha
splint tříska
splint úlomek
splinter tříska
splinter odštěpek
splinter střepina
splinter štěpina
splinter úlomek
splinters třísky
splintery třískovitý
splintery tříštivý
split nesoulad
split prasklina
split rozdělený
split rozdělit
split rozpolcený
split rozštěpený
split roztrhnutý
split split/split/split
split oddělený
split rozdělit
split rozštěpit se
split rozštípnut
split odštípnout
split rozrazit
split roztříštit
split rozštěpení
split rozštěpit
split rozštípnout
split rozštípnutí
split štípat
split štípání
split hairs být puntičkářský
split hairs hledat hnidy
split payment rozdělená platba

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy