Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sponge piškot
sponge bath umytí houbou
sponge cake bábovka
sponge cake piškotový dort
sponge cake piškot
sponge up nasát
sponge-cake piškotová buchta
spongecake piškotová buchta
sponger příživník
sponger vyžírka
sponginess houbovitost
sponging příživnictví
spongioblastoma spongioblastom
spongy houbovitý
spongy pórovitý
sponsor sponzor
sponsor sponzor
sponsor sponzorovat
sponsored sponzorovaný
sponsoring sponzorování
sponsors sponzoři
sponsorship sponzorství
spontaneity nenucenost
spontaneity spontánnost
spontaneous spontánní
spontaneous samovolný
spontaneous development of landscape samovolný vývoj krajiny
spontaneously samovolně
spontaneously spontánně
spontanous spontánní
sponzorship sponzorství
spoof vtip
spook strašidlo
spook strašit
spookiness strašidelnost
spooky strašidelný
spool cívka
spool špulka
spool soukat
spooled navinutý
spooler navíječka
spooling převíjení
spooling vinutí
spools cívky
spools špulky
spoon lžíce
spoon nabírat lžicí
spoon zednická lžíce
spoon lžička
spoon vařečka
spoon-feed krmit lžičkou
spoonfeed krmit lžičkou
spoonful lžíce
spoor stopa zvířete
sporadic ojedinělý
sporadic drain ojedinělý drén
sporadically místy
sporangium sporangium
spore spora
spore zárodečná buňka
spore-forming microorganism sporulující mikroorganismus
spores zárodečné buňky
sporophyte sporofyt
sporotrichosis sporotrichóza
sporran kožená brašna součást skotského kroje
sport sport
sport hrát
sport zahrávat
sport žertovat
sportiness křiklavost
sporting sportovní
sportingly sportovně
sportive žertovný
sports sportovní
sports car sportovní auto

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy