Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sports complex sportovní zařízení
sports cup pohár
sports ground hřiště
sports jacket sportovní bunda
sports match utkání
sports match zápas
sports meeting utkání
sportscast sportovní reportáž
sportsman sportovec
sportsmanlike sportovně založený
sportsmanlike sportovní
sportsmanship sportovní chování
sportsmen sportovci
sportswear sportovní oblečení
sportswoman sportovkyně
sportswriter sportovní novinář
sporty sportovní
Sposato Sposato
spot postřehnout postřehl
spot zahlédnout
spot bod
spot tečka
spot bodový
spot najít
spot hřebík
spot doušek
spot panák
spot slza
spot piha
spot vada
spot znak
spot pauza
spot práce
spot postřehnout
spot postřehl
spot poskvrnit
spot check blesková kontrola
spot-weld bodově svařovat
spotless bez poskvrny
spotless neposkvrněný
spotlessly bez poskvrny
spotlessness bezúhonnost
spotlessness nevinnost
spotlight reflektor
spotlight světlo reflektoru
spotlit nasvícený reflektorem
spots místa
spots skvrny
spotted puntíkovaný
spotted tečkovaný
spotted všimnutý
spotter pozorovatel
spottiness skvrnitost
spotting nanášet
spotting poskvrnění
spotting pozorování
spotty tečkovaný
spotty nesourodý
spotty slátaný
spousal svatební
spouse choť
spouse manžel
spouse manželka
spouse družka
spouse snoubenec
spouses manželé
spout tryskat
spouting tryskání
sprag zajišťovací klín
Sprague Sprague
sprain podvrtnutí
sprain vymknout
sprain vyvrknutí
sprain vyvrtnout
sprain vyvrtnutí

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy