Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sprain podvrtnout si
sprain vymknutí
sprain vyvrtnout si
sprang spring/sprang/sprung
sprang odpružil
sprang vyskočil
sprat šprot
správně je length) length trvání
sprawl rozvalit
sprawl rozvalovat
sprawling rozvalený
spray sprej
spray postříkat
spray postřik
spray rozprašovač
spray gun rozprašovač
spray gun stříkací pistole
spray intensity intenzita postřiku
spray irrigation závlaha postřikem
spray quality jakost postřiku
sprayed postříkaný
sprayed rozprašoval
sprayer rozprašovač
sprayer sprejer
sprayer rozstřikovač
spraying nastřikování
spraying postřik
spraying rozprašování
spraying rozstřikování
spraying sprejování
sprays nastříkává
sprays rozprašuje
spread rozšířit
spread rozšířit se
spread rozšiřovat
spread rozšiřovat se
spread šířit
spread pomazánka
spread spread/spread/spread
spread hody
spread rozptýlený
spread rozprostřený
spread rozprostírat
spread rozpětí
spread rozprostírat se
spread rozprostřít
spread rozptyl
spread rozložit
spread roztažení
spread roztáhnout
spread rozvinout
spread food pomazánka
spread out rozestřít
spread out rozkládat se
spread out rozvíjet se
spreader rozmetadlo
spreader rozšiřovatel
spreading pokrývání
spreading rozšiřování
spreading šíření
spreading rozprostírání
spreading rozprostření
spreads rozprostírá
spreadsheet tabulkový editor
spreadsheet tabulkový procesor
spreadsheets tabulkové procesory
spree pitka
spree veselí
spree dovádění
spree flám
spree řádění
sprig ratolest
sprig výhonek
sprig haluz
sprightliness bujnost

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy