Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sprightliness čilost
sprightly bujný
sprightly čilý
spring jarní
spring jaro
spring pružina
spring skočit
spring péro
spring zdroj
spring pramen
spring ohnout
spring úsvit
spring klenout
spring trhat
spring popud
spring táhnout
spring zřídlo
spring spring/sprang/sprung
spring chicken mladé kuře
spring equinox jarní rovnodennost
spring fever jarní únava
spring of water pramen
spring of water zřídlo
spring onion jarní cibulka
spring reservoir pramenní jímka
spring to přiskočit
spring up vyrazit
spring up vyskočit
spring-clean důkladný úklid
spring-clean gruntovat
spring-cleaning jarní úklid
spring-loaded odpružený
springboard odrazový můstek
springboard trampolína
springbok druh antilopy
springclean gruntovat
springer druh psa
Springfield Springfield
Springfield hl.m. - Illinois v USA
springiness pérování
springiness pružnost
springing pružení
springs skáče
springs odskakuje
springs prameny
springs pružiny
springs zřídla
springtime jaro
springy ohebný
springy pružný
sprinkle pokropit
sprinkle postříkat
sprinkler kropič
sprinkler rozprašovač
sprinkler postřikovač (závlahy)
sprinkler cantilever irrigation machine konzolový zavlažovač
sprinkler irrigation závlaha postřikem
sprinkler water division curve dešťoměrná křivka postřikovače
sprinkling špetka
sprinkling postřik
sprinkling irrigation machine postřikovací stroj
sprint sprint
sprinter sprinter
sprinting sprintující
sprite skřítek
sprocket ozubené kolo
sprocket wheel převodové kolo
sprocket wheel řetězové kolo
Sproul Sproul
sprout klíček
sprout pupen
sprout rašit
sprout výhonek
sprouted naklíčený
sprouting pučení

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy