Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
sprouting rašení
sprouts klíčí
sprouts raší
sprouts výhonky
spruce smrk
spruce vyšňořený
spruce úhledný
sprue vtok
sprue vtokový kanál
sprung spring/sprang/sprung
sprung odpružený
spry svěží
spry čiperný
spry živý
spuat dřepět
spud brambor
spud brambora
spud sázecí lopatka
spume pěna
spumous pěnový
spumy pěnivý
spun spin/spun/spun
spun předený
spun stáčený
spunk odvaha
spunky kurážný
spunky odvážný
spur ostruha
spur povzbudit
spur podnět
spur popichovat
spur popud
spur výběžek
spur on pobídnout
spur on podnítit
spurge pryšec
spurious falešný
spurious neopodstatněný
spurious nepodložený
spurious nepravý
spurious podvržený
spurious nežádoucí
spurious předstíraný
spurious harmonic distortion činitel subharmonického zkreslení
spuriously neopodstatněně
spuriousness nepravost
spurn odmítnout
spurn zavrhnout
spurred ostnatý
spurred trnitý
spurring popohánění
spurt stříkat
spurt spurtovat
spurt tryskat
spurt spurt
sputnik sputnik
sputter breptat
sputter drmolit
sputter kašlat
sputter praskání
sputter prskat
sputtering pokovování
sputum hlen
sputum slina
sputum sputum
spy špión
spy špehovat
spy špeh
spy-hole kukátko
spyglass malý dalekohled
spyglass dalekohled
spyhole špehýrka
spyhole kukátko
spying špionáž
spying slídivý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy