Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
squeeze mačkat
squeeze vmáčknout
squeeze sevřít
squeeze stisknutí
squeeze vecpat
squeeze vymačkat
squeeze out vymáčknout
squeeze out vytlačit
squeezed lisovaný
squeezed vymačkal
squeezed vymačkaný
squeezed vyždímaný
squeezer ždímací stroj
squeezer mačkadlo
squeezer ždímačka
squeezing lisování
squeezing ždímající
squelch udupat
squelch umlčet
squemish nesmělý
squib elektrický rozněcovač
squib druh zábavné pyrotechniky
Squibb Squibb
squid chobotnice
squiffy podnapilý
squiffy opilý
squiggle klikyháky
squiggly klikatý
squiggly zakroucený
squint šilhání
squint šilhat
squinting šilhající
squire zeman
squire statkář
squirearchy venkovská šlechta
squirearchy velkostatkáři
squirelly bláznivý
squirelly šáhlý
squirm kroutit se
squirm vrtět
squirm svíjet se
squirming kroutící
squirming svíjející
squirrel veverka
squirrelly potrhlý
squirrels veverky
squirt stříkat
squirt vystříkat
squirt gun stříkací pistole
squirting protlačování
squirting stříkání
squish rozmáčknout
squish rozplácnout
squishy rozmačkaný
Sri Lanka Srí Lanka
stab bodnout
stab bodná rána
stab bodnutí
stabbed bodnutý
stabbed pobodal
stabbing bodavý
stabbing bodnutí
stabile system stabilní systém
stabilisation stabilizace
stabilise stabilizovat
stabilised stabilizovaný
stabiliser ustalovač
stability stabilita
stability stálost (látky ve vodě)
stability pevnost
stability stálost
stabilization stabilizace
stabilization fund stabilizační fond
stabilization fund vyrovnávací fond
stabilization lagoon čisticí laguna

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy