Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stabilization of prices stabilizace (zpevnění
stabilization of the economy stabilizace ekonomiky
stabilization pond čisticí laguna
stabilize zpevnit
stabilize stabilizovat
stabilized stabilizovaný
stabilizer stabilizátor
stabilizing stabilizující
stabilizing dam section stabilizační část hráze
stable konírna
stable stabilní
stable stáj
stable stálý
stable ustálený
stable trvanlivý
stable vyrovnaný
stable pevný
stableboy stájník
stableford golfová soutěž
stableman stájník
stablemate kůň ze stejné stáje
stableness stabilita
stabler stájník
stabling stáj
stabling konírna
stabling ustájení
stably stabilně
stabs bodá
staccato krátký
staccato staccatový
staccato stakatový
stack zásobník
stack navrstvit
stack nakupit
stack nahromadit
stack kupit
stack halda
stack hranice
stack kupa
stack up měřit se
stack up nahromadit
stack up nakupit
stack up navršit
stacked zaplněný
stacker stohař
stacking stohování
stacks hromady
stacks stohy
Stacy Stacy
stadia stadion
stadia tacymetr
stadium stadión
stadiums stadiony
staff notová osnova
staff zaměstnanci
staff personál
staff berla
staff hůl
staff tyč
staff osazenstvo
staff štáb
staffed obsazený např. personálem
staffed osazený
staffer člen organizace
staffing nábor
staffing obsazení
Stafford Stafford
staffroom sborovna
staffroom zasedací místnost
staffs kolektivy
staffs sbory
staffs zaměstnanci
staffs hole
stag donášet
stag jelen

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy