Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stag paroháč
stag špehovat
stag night loučení se svobodou
stag party loučení se svobodou
stag-beetle roháč
stage úsek
stage stupeň
stage etapa
stage jeviště
stage stadium
stage dějiště
stage jevištní
stage podlaží
stage fáze
stage plošina
stage zastávka
stage uspořádat
stage door vchod pro herce
stage fright tréma
stage manager divadelní ředitel
stage manager režisér
stage of erosion exposure míra erozního ohrožení
stage whisper hlasitý šepot
stage-coach dostavník
stage-manager režisér
stagecoach dostavník
staged hraný
staged špehovaný
stagehand kulisák
stager mazák
stager veterán
stages stupně
stages stáže
stagey jevištní
stagflation stagflace
stagger klopýtat
stagger kolísat
stagger potácet se
stagger potácet
stagger škobrtat
stagger vrávorání
stagger vrávorat
stagger zakolísání
stagger zakolísat
stagger zavrávorat
stagger ohromit
staggered ohromený
staggered udivený
staggering ohromující
staggering šokující
staggeringly potácivě
staging cestování dostavníkem
staging inscenování
staging lešení
staging inscenace
stagnancy nepohyblivost
stagnancy stagnace
stagnant stagnující
stagnant stojatý
stagnate stagnovat
stagnate stát?
stagnate váznout
stagnation stagnace
Stahl Stahl
staid klidný
staid rozumný
staid rozvážný
staid seriózní
staid stálý
staid usazený
staid usedlý
staidness vážnost
stain poskvrnit
stain zostudit
stain zneuctít

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy