Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stance postavení
stance postoj
stances postoje
stances stanoviska
stanch zastavit krvácení
stanchion podpěra
stand postavit
stand stát
stand vydržet
stand stojí
stand stand/stood/stood
stand stoj
stand stanoviště (botanika)
stand obstát
stand podstavec
stand postavit se
stand postoj
stand snášet
stand stanoviště
stand stativ
stand stojan
stand stupínek
stand stánek
stand vystát
stand away odstávat
stand back ustoupit dozadu
stand back poodstoupit
stand by být v pohotovosti
stand by me stát při mně
stand for nahrazovat
stand for zastupovat
stand for znamenat
stand ground neustoupit
stand in zaskočit
stand out vyčnívat
stand pat stát na svém
stand still zastavit se
stand still ustat
stand up vstávat
stand up vstát vstane vstal
stand up vstát
stand up for postavit se za
stand up to odolat
stand up to čelit
stand! stůj
stand-alone samostatný
stand-alone soběstačný
stand-in náhradník
stand-off mrtvý bod
stand-offish odměřený
stand-offish rezervovaný
stand-up povstat
stand-up postavit se
stand-up vzpřímit se
stand-up sólový
standalone samostatný
standalone soběstačný
standard standard
standard spisovný
standard pravidlo
standard standardizovaný
standard směrnice
standard obvyklý
standard normál
standard normový
standard normální
standard uroveň
standard míra
standard norma
standard standardní
standard vzor
standard měřítko
standard deviation směrodatná odchylka
standard language spisovný
standard of living životní standard

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy