Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
standard of living životní úroveň
standard of value měřítko hodnoty
standard rate standartní sazba
standardisation standardizace
standardise standardizovat
standardised standardizovaný
standardising standardizování
standardization standardizace
standardize standardizovat
standardized standardizovaný
standardized mortality ratio (SMR) standartní relativní smrtelnost
standardly standardně
standards normy
standards standardy
standards of living životní úroveň
standart korouhev
standart standarta
standby pohotovostní režim
standby rezervní
standby pohotovostní
standby záloha
standee stojící cestující
standing stojící
standing postavení
standing committee stálá komise
standing order trvalý platební příkaz
Standish Standish
standoff mrtvý bod
standoff rovnováha
standoffish odměřený
standoffish rezervovaný
standpipe stoupací potrubí
standpoint hledisko
standpoint stanovisko
stands stojí
standstill klid
standstill stabilizace
Stanford Stanford
Stanhope Stanhope
stank stink/stank/stunk
stank zapáchal
Stanley Stanley
stannic cíničitý
stannum cín
Stans město - Švýcarsko
Stanton Stanton
stanza oktáva
stapes třmínek
staphylococcus kulovitý mikrob
staphylococcus stafylokok
staple základní zboží
staple skoba
staple spona
staple skobka
staple svorka
stapled přišitý
stapler sešívačka
staples hlavní produkty
Stapleton Stapleton
stapling připevnění
stapling staplování
star hvězda
star anise badyán
Star of David hexagram
Star of David židovská hvězda
star pupil premiant
star pupil premiantka
Star Wars Hvězdné války
star-spangled posetý hvězdami
star-studded plný hvězd
starboard pravobok
starch naškrobit
starch škrob
starch škrobit
starched naškrobený

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy