Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
start building rozestavět
start crying rozplakat se
start from scratch začít od nuly
start from scratch začít od píky
start up spouštět
start up startovat
start-up spuštění
started začal
started začali
starter předkrm
starters spouštěče
starters startéry
starting startovací
starting startovní
starting startování
starting spuštění
starting block startovní místo
starting-crank startovací klika
startle poděsit
startle polekat
startle vylekat
startled překvapen
startled vylekaný
startled vyplašený
startled by překvapen
startling překvapivý
startling překvapující
startling zarážející
startling děsivý
startlingly překvapivě
starts startuje
starts začíná
starts spouští
startup inicializace
startup nastartování
startup odstartování
startup spouštění
startup spuštění
starvation hladovění
starvation smrt hladem
starvation vyhladovění
starve hladovět
starve umírat hlady
starved hladověl
starveling hladovějící
starves hladoví
starving hladovějící
stash skrýš
stash uschovat
stasis nehybnost
stasis zástava krevního oběhu
state země
state tvrdit
state stát
state stav
state státní
state konstatovat
state prohlásit
state situace
state stanovit
state ustanovit
state administration státní správa
state bank státní banka
state budget státní rozpočet
state enterprise státní podnik
state government vláda
state observer stavový pozorovatel
state of mind duševní stav
state of mind stav mysli
state of mind rozpoložení
state of the art na úrovni doby
state of the art nejmodernější
state ownership státní vlastnictví
state-controlled řízený státem
state-of-the-art nejmodernější

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy