Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
state-of-the-art úroveň vědy
state-owned státem vlastněný
state-space model stavový model
statecraft státnictví
stated stanovený
stated určený
statehood státnost
stateless bez státní příslušnosti
stateliest nejvznešenější
stateliness vznešenost
stately vznešený
statement prohlášení
statement tvrzení
statement výpověď
statement výrok
statement prohlášení
statement oznámení
statement sdělení
statement vyjádření
statement zpráva
statement n stav
statement n výkaz
statement n výpis
statement of account výpis z účtu
statement of expenses výkaz výdajů
statement of income výsledovka
statements výroky
statements prohlášení
Staten Staten
stateowned enterprise státní podnik
stater statér
stateroom luxusní kajuta
stateroom salon
states státy
states stavy
statesman státník
statesmanlike státnický
statesmanlike zkušený
statesmanship státnictví
statesmen státníci
statewide celostátně
static statický
static diagrams statické grafy
static efficiency model model statické efektivnosti
static electricity statická elektřina
static reserve index statický index rezerv
static stock index index statických zásob
static-efficient sustained yield in fisheries statická efektivnost - udržitelný výnos v rybářství
statical statický
statically staticky
statice trávnička
statics statika
stating uvedení
station stanice
station nádraží
station stanoviště
station místo výskytu (botanika
station postavení
station umístit
station master náčelník stanice
station master přednosta stanice
station wagon kombi
station-master náčelník stanice
stationary nepřenosný
stationary stacionární
stationary air pollution source stacionární zdroj znečišťování ovzduší
stationary catch policy politika stálého úlovku
stationary policy stacionární politika
stationary state ustálený stav (systému)
stationer papírník
stationers papírník
stationery papírnictví
stationery kancelářské potřeby
stationery psací potřeby
stationery formuláře

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy