Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stationmaster přednosta stanice
stationmaster náčelník stanice
stations stanice
statism centrálně řízené hospodářství
statist centrální řízení hospodářství
statistic statistický
statistical statistický
statistical discrepancy statistická odchylka
statistically statisticky
statistician statistik
statisticians statistici
statistics statistika
statistics statistiky
Statler Statler
stator stator
stats statistické údaje
statuary sochařství
statue socha
Statue of Liberty Socha svobody
statues sochy
statuesque vznešený
statuesqueness nehybnost
statuette soška
stature vzrůst
stature postava
status prestiž
status postavení
status status
status statut
status stav
status věhlas
status bar stavový řádek
status quo současný stav
status quo status quo
statute nařízení
statute předpis
statute socha
statute stanovy
statute ustanovení
statute zákon
statute statut
statutes sochy
statutes stanovy
statutes zákony
statutorily zákonně
statutory statutární
statutory zákonný
statutory zákonný
statutory rape pohlavní zneužití
statutory regulations zákonná úprava (regulace)
Stauffer Stauffer
staunch věrný
staunch zastavit krvácení
staunchest nejvěrnější
staunchest nejzarytější
staunchly věrně
staunchly vytrvale
staunchness nezlomnost
staunchness vytrvalost
Staunton Staunton
stave notová osnova
stave hůl
stave off odvrátit
staves hole
stay udržet se
stay udržovat se
stay zůstat
stay zůstávat
stay pobývat
stay meškání
stay pobýt
stay zastavení
stay zastávka
stay opěra
stay opěrka

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy