Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stay podepřít
stay podpěra
stay stěh
stay vzpěra
stay at zdržet se v
stay away nepřibližovat se
stay on zůstávat
stay out setrvávat
stay out zdržet se
stay over přenocovat
stay put ani se nehnout
stay put nehnout se z místa
stay together zůstat pohromadě
stay together zůstat spolu
stay up být vzhůru
stay up zůstat vzhůru
stay! stay standing! zůstaň stát
stay-at-home domácký člověk
stayed zůstal
staying zůstávající
stays pobyty
stays zůstává
STBY Sucks To Be You
stead cizí místo
steadfast stálý
steadfast utkvělý
steadfast upřený
steadfast vytrvalý
steadfast opravdový
steadfastly neotřesitelně
steadfastly pevně
steadfastly vytrvale
steadfastness neotřesitelnost
steadier stálejší
steadiest nejstálejší
steadily neustále
steadily pevně
steadily plynule
steadily soustavně
steadily stabilně
steadily stále
steadily ustavičně
steadily vytrvale
steadiness stabilita
steadiness stálost
steadiness vytrvalost
steady stálý
steady trvalý
steady pevný
steady vyrovnaný
steady solidní
steady spolehlivý
steady stabilizovat
steady rovnoměrný
steady pevný
steady neměnný
steady stabilní
steady drainage flowing ustálené drenážní proudění
steady state rovnovážný stav
steady state stacionární stav
steady state economy statická ekonomika
steak biftek
steak plátek masa
steak stejk
steal krást
steal ukradnout
steal ukrást
steal steal/stole/stolen
steal krádež
steal odcizit
steal zcizit
steal a march on vypalovat někomu rybník
steal away odplížit se
stealer zloděj
stealing krade

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy