Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stealing kradení
stealing odcizení
steals krade
stealth tajnost
stealth lstivost
stealth technologie Stealth
stealth letadlo Stealth
stealthily kradmo
stealthiness tajnůstkářství
stealthy kradmý
steam pára
steam výpary
steam výpar
steam parní
steam opar
steam vařit v páře
steam pařit
steam engine parní stroj
steam iron napařovací žehlička
steam-roller parní válec
steamboat parník
steamed dušený
steamed rozčilený
steamed spařený
steamer parník
steamer pařák
steaming odpařování
steaming vypařování
steamroller parní válec
steamship parník
steamy plný páry
steamy žhavý
stearate stearan
stearic stearový
stearin stearín
Stearns Stearns
steatite steatit
steed
steel ocelářský
steel ocel
steel ocelový
steel poocelovat
steel ocelárenský
steel zatvrdit
steel zocelit
steel band ocelový pás
steel wool drátěnka
steel-clad obrněný
steel-clad pancéřovaný
Steele Steele
steelhead pstruh americký
steeliness ocelovost
steelman ocelář
steels oceli
steelwork ocelový výrobek
steelworker zaměstnanec ocelárny
steelworks ocelárna
steely ocelově šedý
steely ocelový
steely zatvrzelý
steelyard přezmen
Steen Steen
steep namáčet
steep strmý
steep svah
steep příkrý
steep stráň
steep sráz
steep marinovat
steep máčet
steepen zestrmět
steeper strmější
steeper prudší
steepest nejpříkřejší
steepish poměrně příkrý

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy