Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
steeple kostelní věž
steeple zvonice
steeplechase překážkový dostih
steeplechase steeplechase
steeplechaser účastník překážkového dostihu
steeplejack opravář vysokých staveb
steeply prudce
steeply příkře
steepness příkrost
steer kormidlovat
steer řídit
steer směrovat
steer tip
steer rada
steer mladý vůl
steerable řiditelný
steerage kormidlování
steerage ovládatelnost
steerage řízení
steerer kormidelník
steering řízení
steering wheel volant
steering-wheel volant
steersman kormidelník
Stefan Stefan
stegosaur stegosaurus
stegosaurus stegosaurus
Steinbeck Steinbeck
Steinberg Steinberg
Steiner Steiner
stele náhrobek
stele stéla
Stella Stella
stellar týkající se hvězd
stellar hvězdný
stellate hvězdicový
stellate hvězdicovitý
stellated hvězdnatý
stellated hvězdovitý
stem stonek
stem mít původ v
stem pocházet
stem pramenit
stem dřík
stem lodyha
stem kmen
stemless bez stonku
stemming odstopkování
stems stonky
stench puch
stench zápach
stench smrad
stencil šablona
Stendhal francouzský spisovatel
stenobiont stenobiont
stenoec organism stenoekní organismus
stenograph stenografovat
stenograph stenogram
stenograph těsnopis
stenographer stenograf
stenographic stenografický
stenographic těsnopisný
stenographical těsnopisný
stenography stenografie
stenosis stenóza
stenothermous organism stenothermní organismus
stenotic zúžený
stenotype těsnopisný stroj
stentorian stentorský
stentorian zvučný
step krok
step stepovat
step aside odstoupit
step by step postupně
step down odstoupit

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy