Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
step in vstoupit
step in zakročit
step in vložit se
step on šlápnout
step out vystoupit
step out vystupovat
step over překračovat překračuje
step over přestoupit
step over přestupovat
step up urychlit
step up vystupňovat
step up zvýšit
step up to přistoupit
step up to přikročit
step- nevlastní
step-by-step krok za krokem
step-ladder štafle
stepbrother nevlastní bratr
stepchild nevlastní dítě
stepchildren nevlastní děti
stepdaughter nevlastní dcera
stepfather nevlastní otec
stepfather otčím
Stephan Stephan
Stephanie Stephanie
Stephen Štěpán
Stephen Stephen
Stephens Stephens
Stephenson Stephenson
stepladder štafle
stepladder schůdky
stepmother nevlastní matka
stepmother macecha
stepparent nevlastní rodič
steppe step
stepped stupňový
stepper krokový motor
stepping krokování
stepping stupňování
stepping stone nášlapný kámen
steps schody
stepsister nevlastní sestra
stepson nevlastní syn
stepwise postupně
steradian steradián
stereo stereo
stereographic stereografický
stereophonic stereofonní
stereoscope stereoskop
stereoscopic stereoskopický
stereoscopically stereoskopicky
stereoscopy stereoskopie
stereoselective stereoselektivní
stereotype stereotyp
stereotyped stereotypní
stereotypes stereotypy
stereotypical stereotypní
stereotypically stereotypicky
stereotyping stereotypní opakování
sterile sterilní
sterile neplodný
sterilisation sterilizace
sterilise sterilizovat
sterilised sterilizovaný
steriliser sterilizátor
sterility neplodnost
sterility sterilita
sterilization sterilizace
sterilization sterilizace (vodní hospodářství)
sterilization substance sterilant
sterilize sterilizovat
sterilized sterilizoval
sterilized sterilizovaný
sterilizer sterilizátor
sterilizing sterilizace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy