Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stick píchat
stick píchnout
stick píchnutí
stick připíchnout
stick strčit
stick zapíchnout
stick trčet
stick in přilepit do
stick in vrazit do
stick in vbodnout
stick in vstrčit
stick insect pakobylka
stick on přilepit na
stick out vypláznout
stick shift řadicí páka
stick to přisát se
stick to trvat na
stick to st lpět na čem
stick together slepit
stick up přepadnout
stick up vyloupit
stick up for zastat se
stick with vydržet
stick-in-the-mud nekňuba
sticker nálepka
stickers nálepky
stickiest nejlepkavější
stickily lepivě
stickily lepkavě
stickiness lepkavost
sticking blokování
sticking lepení
sticking uváznutí
sticking vyčnívající
sticking přilepení
sticking plaster leukoplast
sticking point problémový bod
stickleback druh ryby
stickler detailista
stickler puntičkář
sticks hole
stickup loupež
stickup přepadení
sticky lepkavý
sticky lepivý
sticky mazlavý
stiff tuhý
stiff tuha
stiff ostrý
stiff pevný
stiff pyšný
stiff silný
stiff stuha
stiff tvrdý
stiff těžký
stiff strnulý
stiff ztuhlý
stiff ztuha
stiff neohebný
stiff nehybný
stiff-necked tvrdohlavý
stiff-necked zatvrzelý
stiffen zvýšit
stiffen tuhnout
stiffen ztuhnout
stiffen naškrobit
stiffen zakalit
stiffen ztvrdnout
stiffen vyztužit
stiffened vyztužený
stiffener tužidlo
stiffener výztuha
stiffening ztužující
stiffer strnulejší
stiffest nejtužší

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy