Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stiffly strnule
stiffly stuhle
stiffness ztuhlost
stiffy erekce
stifle dusit
stifle udusit
stifling dusný
stifling potlačující
STIG Space Technology Interdependence Group
stigma stigma
stigmata stigmata
stigmata jizvy
stigmatic bodový
stigmatisation stigmatizace
stigmatise ocejchovat
stigmatised ocejchovaný
stigmatize stigmatizovat
stigmatized ocejchovaný
stile sloupek
stiletto jehlové podpatky
stiletto úzká dýka
stiletto bodec
stiletto heels jehly
still ještě
still ještě stále
still pořád
still stále
still stále ještě
still přesto
still uklidňovat
still klid
still klidný
still nehybný
still pokojný
still tichý
still uklidnit
still utišit
still dosud
still ticho
still life zátiší
still more ještě víc
still not ještě ne
still-life zátiší
stillbirth narození mrtvého dítěte
stillbirth porod mrtvého dítěte
stillborn nepodařený
stillborn nepovedený
stillborn nevyvedený
stillborn mrtvě narozený
stillborn od samého počátku nevydařený
stiller klidnější
stillness ticho
Stillwell Stillwell
stilly klidně
stilly tiše
stilt chůda
stilt kůl
stilted afektovaný
stilted naskrobeny
stilton stiltonský sýr
Stimson Stimson
stimulant stimulant
stimulant stimulující
stimulants povzbuzující prostředky
stimulants stimulanty
stimulate dráždit
stimulate povzbudit
stimulate podnítit
stimulated stimulovaný
stimulating simulující
stimulating pesticide dose stimulující dávka pesticidu
stimulation pobídnutí
stimulation podnícení
stimulation povzbuzení
stimulation simulace

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy