Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stimulation stimulace
stimulation podnět
stimulation substance stimulátor
stimulative povzbuzující
stimulative stimulační
stimulator stimulátor
stimulatory podněcující
stimulatory stimulační
stimuli podněty
stimuli pobídky
stimulus stimul
stimulus popud
stimulus podnět
sting žihadlo
sting sting/stung/stung
sting bodnout
sting osten
sting píchat
sting popichovat
stinger druh koktejlu
stinger žihadlo
stinger kousavá poznámka
stingier lakomější
stinginess lakomost
stinginess lakota
stinging kousavý
stinging bodání
stinging bodavý
stingray druh rejnoka
stingray rejnok
stingray trnucha
stings bodá
stings bodce
stings ostny
stings žihadla
stingy lakomý
stingy skoupý
stingy skrblivý
stink smrad
stink smrdět
stink stink/stank/stunk
stinker mizera
stinking smradlavý
stinking smrdutý
stinking zapáchající
stinking zapáchání
stinking rich pracháč
stinks zapáchá
stint stáž
stint omezit
stint škudlit
stipe řapík
stipe stonek
stipend důchod
stipend pravidelná platba
stipendiary placený
stipends pravidelné platby
stipple tečkování
stipple tečkovat
stipple tupovat
stipple tupování
stippling tečkování
stipulate sjednat
stipulate ujednat
stipulate vyhradit si
stipulated vyhrazený
stipulated vyhradili
stipulated vyhradil
stipulated vyhrazen
stipulation dohoda
stipulation úmluva
stipulation určení
stipulation výminka
stipulation výhrada
stir strhovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy