Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stir hýbat
stir vězení
stir míchání
stir vzruch
stir mlýt sebou
stir provokovat
stir namíchnout
stir namíchat
stir smíchat
stir vmíchat
stir šťourat se v
stir vířit
stir zavrtět sebou
stir míchat
stir mísit
stir prohrabání
stir promíchat
stir promíchávat
stir rozmíchat
stir rozruch
stir zamíchat
stir zvířit
stir up rozvířit
stir up zamíchat
stir-fry rychle opéci
stire míchat
Stirling Stirling
Stirling engines smíšené pohony
stirred zamíchaný
stirrer buřič
stirrer provokatér
stirring strhující
stirring vzrušující
stirring rušný
stirring míchací
stirring míchání
stirrup třmen
stitch brožovat
stitch stehovat
stitch šít
stitch bodnutí
stitch steh
stitcher šička
stitches stehy
stitching šití
stitching sešívání
stitching stehování
STIV / ST-TVH Star Trek
stoat hranostaj
stoats lasice hranostaj
stochastic stochastický
stochastic process stochastický proces
stochastic system stochastický systém
stochastically stochasticky
stock externalita
stock zásoba
stock celkový stav (přírodní suroviny)
stock zásoby
stock akcie
stock certificate akciový certifikát
stock company akciová společnost
stock exchange burza
stock exchange burza cenných papírů
stock level úroveň zásob
stock market burza
stock market trh cenných papírů
stock market akciový trh
stock option akciová opce
stock valuation ocenění zásob
stock warrant poukázka na akcie
stock-exchange burza
stock-in-trade často používané nářadí
stock-still jako socha
stock-still nehybný jako socha
stock. polutanty

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy