Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stockade kůlová ohrada
stockade palisáda
stockbreeder chovatel dobytka
stockbroker makléř
stockbroking makléřství
stocked skladovaný
stocked zásobovaný
stocker chovné zvíře
stockholder akcionář
stockholders akcionáři
Stockholm Stockholm
Stockholm Stockholm
Stockholm hl.m. - Švédsko
Stockholm Conference Štokholmská konference
stockier podsaditý
stocking punčocha
stocking skladování
stocking cap kulich
stockings punčochy
stockist velkoobchodník
stockman dobytkář
stockpile halda
stockpile rezerva
stockpile zásoba
stockpiling hromadící
stockpot hrnec na polévku
stockroom místnost na zásoby
stocks burzy
stocks akcie
stocks zásoby
stocks cenné papíry
stocks skladované zboží
stocks sklady
stocktaking inventarizace
stocktaking inventura
Stockton Stockton
stocky podsaditý
stockyard ohrada pro dobytek
stockyard skladovací plocha
stodge těžko stravitelné jídlo
stodginess těžkost
stodgy těžko stravitelný
stodgy nestravitelný
stodgy nudný
stodgy těžký
stoge cigareta
stogie těžká bota
stogy těžká bota
stoic stoik
stoic stoický
stoical stoický
stoically stoicky
stoichiometric stechiometrický
stoichiometry stechiometrie
stoicism stoicizmus
stoke přiložit
stoker topič
stokes podněcuje
stokes přikládá
stoking přikládání
stole kradl
stole steal/stole/stolen
stolen ukradený
stolen steal/stole/stolen
stolen ukradl
stolen ukraden
stolid apatický
stolid lhostejný
stolid netečný
stolidity flegmatičnost
stolidly apaticky
stolidly netečně
stolon šlahoun
stolon výhonek
stoma ústní otvor

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy