Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
abstract oddělit
abstract obsah
abstract abstraktní pojem
abstract abstraktní
abstract abstrahovat
abstract expressionism abstraktní expresionismus
abstract noun abstraktní podstatné jméno
abstract system abstraktní systém
abstracted nepozorný
abstracted roztržitý
abstractedly roztržitě
abstractedly nepozorně
abstractedly nezávisle
abstractedly from nezávisle na
abstractedness roztržitost
abstraction abstrakce
abstractions abstrakce
abstractive abstrakční
abstractive use abstraktivní využití (vody)
abstractly abstraktně
abstractor dokumentátor
abstracts abstrakce
abstruse nesrozumitelný
abstruse nejasný
abstrusely nesrozumitelně
absurd pošetilý
absurd nemožný
absurd směšný
absurd nesmyslný
absurd absurdní
absurdest nejabsurdnější
absurdist absurdistický
absurdities absurdnosti
absurdity absurdnost
absurdity absurdita
absurdity nesmyslnost
absurdity nemožnost
absurdly absurdně
Abu Dhabi hl.m. - Spojené Arabské Emiráty
abulia abulie
abundance abundance
abundance nadbytek
abundance hojnost
abundance of st. nadbytek
abundant vydatný
abundant oplývající
abundant hojný
abundant bohatý
abundant in st bohatá na co
abundant in st oplývající čím
abundant in st. oplývající
abundantly hojně
abuse zneužívání
abuse týrat
abuse spílat
abuse nadávka
abuse znužívání
abuse zneužít
abuse hrubé zacházení
abuse zneužití
abuse zneužívat
abuse nadávky
abuse nadávat
abuse of st. zneužití
abused zneužit
abuser zneuživatel
abusers zneuživatelé
abuses zneužívá
abusing zneužívající
abusive hanlivý
abusive urážlivý
abusively urážlivě
abusively sprostě
abusiveness zneužívanost
abut přiléhat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy