Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
before long zanedlouho
before that předtím
before the Flood předpotopní
before you can say Jack Robinson velmi rychle
before you can say Jack Robinson než bys řekl popel
beforehand předem
befoul zašpinit
befoul pošpinit
befoul poskvrnit
befriend spřátelit
befuddle zmást
befuddled zmátl
befuddled popletl
beg žádat
beg prosit
beg žebrat
beg off prosit za prominutí
beg off omluvit se
beg off omlouvat
beg off odprosit
beg to differ mít jiný názor
beg your pardon promiňte
began begin/began/begun
began začal
began počal
begat plodit
beget vyvolávat
beget plodit
begetter původce
beggar žebrák
beggar-my-neighbour druh karetní hry
belittled znevažoval
belittled zmenšoval
belittled bagatelizoval
belittlement znevažování
belittlement bagatelizace
belittling snižující
belive domnívat se
Belize Belize
bell zvonit
bell zazvonit
bell rolničky
bell zvonek
bell zvon
bell ringer zvoník
bell the cat risknout něco
bell-bottomed zvonovitý
bell-bottomed rozšířený do zvonu
bell-bottoms zvonové kalhoty
bell-ringer zvoník
bell-shaped zvonovitý
Bella Bella
belladonna rulík zlomocný
Bellamy Bellamy
bellboy hotelový poslíček
belle krasavice
belles-lettres krásná literatura
belles-lettres beletrie
belletrist esejista
belletristic beletristický
Belleville Belleville
bellhop pikolík
bellhop hotelový poslíček
bellicose bojechtivý
bellicose agresivní
bellicosity bojovnost
bellicosity agresívnost
bellied břichatý
bellies břicha
belligerence útočnost
belligerence bojovnost
belligerence bojechtivost
belligerency válkychtivost
belligerent útočný
belligerent bojovný

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy