Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stoma průduch
stomach břicho
stomach žaludek
stomach-ache bolení břicha
stomachache bolení žaludku
stomachache bolení břicha
stomachic žaludeční
stomaching trávící
stomachs žaludky
stomata průduch listu
stomata umělý otvor mezi dutinami
stomatitis stomatitida
stomatology stomatologie
stomatology zubní lékařství
stomp dupat
stomp dusat
stomping dupání
stomping dusání
stone kamenný
stone kámen
stone pecka
stone vypeckovat
stone kamínek
stone kamení
stone pecka ovoce
stone vyloupat pecky
Stone Age doba kamenná
stone in fruit pecka
stone wall kamenná zeď
stone-blind úplně slepý
stone-blind slepý jako kámen
stone-cold chladný jako kámen
stone-dead úplně mrtvý
stone-deaf hluchý jako pařez
stonecutter kameník
stoned zkamenělý
Stonehenge poutní místo v Anglii
stoneless vypeckovaný
stonemason kameník
stones kameny
stonewall kamenná zeď
stonewall dělat obstrukce
stoneware kamenina
stonework kamenné zdivo
stonework kamenictví
stoney kamenný
stonily kamenitě
stoniness kamennost
stoning kamenování
stoning odpeckování
stony kamenitý
stony soil kamenitá půda
stood stál
stood stand/stood/stood
stooge loutka
stooge poskok
stool stolička
stool sedátko
stool stolice
stool-pigeon práskač
stool-pigeon umělý holub lákající holuby
stoolie práskač
stoolpigeon práskač
stoolpigeon umělý holub lákající holuby
stoop hrbit
stoop shrbení
stoop sklonit
stooped shrbený
stooped nahrbený
stooping shrbený
stop zastavení
stop zastávka
stop zastavovat
stop zastavit se
stop stopnout

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy