Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stop přestat
stop přestávat
stop zamezit
stop zastavit
stop zabrzdit
stop pozastavit
stop pauza
stop zastav
stop potlačit
stop překážka
stop tečka
stop zadržet
stop zarážka
stop doraz
stop stop
stop a car to hitch a ride stopnout
stop clock stopky
stop doing přestat
stop doing přestávat
stop log dluž
stop payment zastavit placení
stop up utěsnit
stop up zacpat
stop-go střídavý
stop-log weir hradidlový jez
stop-watch stopky
stopcock uzavírací kohout
stopcock kohoutek
stopgap improvizovaný
stopgap nouzové řešení
stopgap provizorium
stoping rubání rudy
stoping rubání
stoplight semafor
stopoff přerušit cestu
stopover přerušení cesty
stoppable zastavitelný
stoppage výpadek
stoppage zastavení
stoppage ucpání
stopped zastavený
stopped zastavil
stopper ucpávka
stopper zátka
stopper zátka (drenáže)
stopper doraz
stopper špunt
stoppered zazátkovaný
stopping zastavení
stopping plombování
stopping power zastavující účinek (též zastavovací síla)
stopping train osobní vlak
stopple zátka
stops zastávky
stops zastavuje
stopwatch stopky
storage skladiště
storage uskladnění
storage nahromadění
storage skladovací prostor
storage akumulování
storage sklad
storage skladování
storage uchovávání
storage uložení
storage uschování
storage úschova
storage battery akumulátor
storage battery baterie
store obchod
store sklad
store akumulovat
store krám
store uložit
store uchovat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy