Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stout silný
stout srdnatý
stout statečný
stout tmavé pivo
stout udatný
stout černé pivo
stout-hearted kurážný
stout-hearted odvážný
stout-hearted smělý
stouter podsaditější
stoutest nejzavalitější
stouthearted kurážný
stouthearted odvážný
stouthearted smělý
stoutly nekompromisně
stoutly rozhodně
stoutness tuhost
stouts anglické piva
stove vařič
stove kamínka
stove kamna
stove sporák
stove pec
stove builder kamnář
stove-pipe roura od kamen
stovepipe roura od kamen
stoves pece
stoves sporáky
stow naložit
stow umístit
stow přestat
stowage schránka
stowage sklad
stowage úschova
stowage uskladnění
stowaway černý pasažér
Stowe Stowe
stowing zakládání
STP závod pro nakládání s odpadními vodami
strabismus šilhání
strabismus strabizmus
straddle roztáhnout nohy
straddle obkročení
straddle rozkročení
straddle roznožit
straddled rozkročený
straddling rozkročení
Stradivari italský výrobce houslí
strafe bombardovat
strafe ostřelovat
straggle rozptýlit
straggle roztrousit
straggle trousit se
straggled rozptýlil
straggled roztrousil
straggler opozdilec
straggling fluktuace
straggling rozptyl
straggly rozptýlený
straggly roztroušený
straight přímo
straight přímý
straight rovný
straight rovinka
straight heterosexuál
straight uspořádaný
straight ahead/on rovně
straight line přímka
straight line depreciation pravidelné odpisování
straightaway rovnou
straightaway hned
straighten napřímit
straighten narovnat
straighten vyrovnat
straighten rovnat

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy