Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
straighten out napřímit
straighten up napřímit se
straighten up srovnat
straighten up vyrovnat
straightened narovnaný
straightened urovnaný
straightened vyrovnaný
straightener rovnačka
straighter rovnější
straightest nejrovnější
straightforward jasný
straightforward zřejmý
straightforward zřetelný
straightforward upřímný
straightforward poctivý
straightforward nepokrytě
straightforward čestný
straightforward přímočarý
straightforward otevřeně
straightforwardly jasně
straightforwardly poctivě
straightforwardly přímočaře
straightforwardness upřímnost
straightforwardness zřetelnost
straightly přímo
straightness přímost
straightway ihned
straightway okamžitě
straightway přímo
straightway rovnou
strain napětí
strain úsilí
strain namáhat
strain kmen
strain plemeno
strain rasa
strain cedit
strain deformovat
strain napínat
strain nápor
strain tlak
strain vypětí
strain zatížení
strain namáhat se
strain napnutí
strain usilovat
strain napnout
strained namožený
strained napjatý
strained nucený
strained podrážděný
strainer cedítko
strainer sítko
straining namáhání
straining přetěžování
strains nápory
strains napětí
strains natažení
strait těsný
strait úzký
strait úžina
strait-jacket svěrací kazajka
straiten omezit
straiten stísnit
straiten zúžit
straitened stísněný
straitjacket svěrací kazajka
straits tísně
straits úžiny
strand pramen
strand provazec
strand vlákno
stranded vláknitý
stranded ztroskotaný
strands prameny

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy