Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
strands vlákna
strange cizí
strange divný
strange podivný
strange zvláštní
strangely tak nějak
strangely jaksi
strangeness podivnost
strangeness neobvyklost
stranger cizí člověk
stranger cizinec
stranger cizinka
stranger neznámá osoba
stranger cizí osoba
strangers cizinci
strangest nejdivnější
strangle potlačovat
strangle škrtit
strangle uškrtit
strangle zadávit
strangled potlačovaný
strangled škrcený
strangled tlumený
stranglehold pevnost
strangler škrtič
strangler přívěra
stranglers škrtiči
strangles škrtí
strangling škrtící
strangulate zaškrtit
strangulated zaškrcený
strangulated zaškrtil
strangulation strangulace
strangulation škrcení
strangulation uškrcení
strap řemen
strapless bez ramínek
strapped omezovaný
strapped vázaný
strapping urostlý
straps řemeny
straps řemínky
straps svazuje
Strasbourg Strasburk
Strasbourg Strassburk
Strasbourg město - Francie
Strasburg Strasburk
Strasburg Strassburk
Strasburg Strasburg
strata vrstvy
stratagem lest
STRATCOM Strategic Command
strategic strategický
strategical strategický
strategically strategicky
strategies strategie
strategist stratég
strategy strategie
Stratford Stratford
strati vrstva oblaků
stratification stratifikace
stratification rozvrstvení
stratified vrstevnatý
stratified vrstvený
stratify tvořit vrstvy
stratigraphic stratigrafický
stratigraphical stratigrafický
stratigraphy stratigrafie
stratosphere stratosféra
stratospheric stratosférický
stratospherically stratosféricky
Stratton Stratton
stratum vrstva
stratum stratum
stratus oblačná vrstva

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy