Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
streetwise znalý místních poměrů
strenght síla
strenghten posilovat
strength síla
strength síla
strengthen posílit
strengthen upevnit
strengthen upevňovat
strengthen utvrdit
strengthen utvrzovat
strengthen posilnit
strengthen posilňovat
strengthen zpevnit
strengthen utužit
strengthen zesílit
strengthen body posilnit
strengthen body posilňovat
strengthened vyztužený
strengthened zpevněný
strengthener posilovač
strengthening zesilování
strengthening sílící
strengthens zesiluje
strengths síly
strengths silne stranky
strenuous usilovný
strenuous vysilující
strenuously usilovně
strenuousness snaživost
streptococcal streptokokový
streptococci streptokok
streptococcus streptokok
streptomycin streptomycin
stress stres
stress tlak
stress zdůraznit
stress zdůrazňovat
stress vypětí
stress tíseň
stress zatížení
stress přízvuk
stress napětí
stress nesnáz
stress důraz
stress namáhat
stress napjatost
stress napínat
stress nepohoda
stress nouze
stress nápor
stress pnutí
stress zvýraznit
stressed vystresovaný
stressed zdůrazněný
stressed stlačený
stressed stresovaný
stressed out vystresovaný
stresses stresuje
stressful stresový
stressful stresující
stressfulness stresovost
stressing stresující
stressing napínání
stretch natáhnout
stretch roztáhnout
stretch protáhnout
stretch táhnout
stretch roztažení
stretch natažení
stretch úsek
stretch a point přehánět (zacházet do krajností)
stretch back pocházet z
stretch back zasahovat do minulosti
stretch oneself out vypnout se
stretch out natáhnout se

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy