Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
stretch out natáhnout si pohodlně
stretch out prodloužit
stretch out protáhnout
stretch out rozevřít
stretch out rozprostírat se
stretch out rozpřáhnout
stretch out sáhnout
stretchability roztažnost
stretchable natahovatelný
stretched roztažený
stretched himself out vypjal se
stretched out natahovat
stretcher nosítka
stretches natahuje
stretchiness elastičnost
stretching natahování
stretching protahování
stretching tělesné cvičení
stretchy elastický
strew roztrousit
strewing material posyp
strewn roztroušený
stria rýha
stria vroubek
stria žlábek
striae vroubky
striae žlábky
striae rýhy
striated pruhovaný
striation pruhovanost
striation rýhování
stricken zasažený
Strickland Strickland
strict přísný
strict tvrdý
strict striktní
strict přesný
strict liability přímá odpovědnost
stricter přísnější
strictest nejpřísnější
strictly přísně
strictly striktně
strictness přísnost
stricture narážka
stricture omezení
stridden stride/strode/stridden
stride stride/strode/stridden
stride kráčet
stride krok
stridency křiklavost
strident hlasitý
strident pronikavý
stridently hlasitě
stridently hlučně
strider chodec
strides kroky
striding kráčející
stridor chrčení
strife spor
strife svár
strike napadat
strike napadnout
strike stávka
strike stávkovat
strike udeřit
strike uhodit
strike narazit
strike stlačit
strike uřezat
strike dopadnout
strike strike/struck/struck
strike praštit
strike razit
strike škrtnout
strike a bargain plácnout si

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy