Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
belligerently nepřátelsky
belligerently agresivně
Bellingham Bellingham
Bellini Bellini
bellman zvoník
bellman hotelový poslíček
bellow zařvat
bellow křičet
bellow dunět
bellow řev
bellow řvaní
bellowing křičící
bellowing křičení
bellows měch
bellows křičí
bells zvonky
bells and whistles atraktivní vlastnosti navíc
bellwether vůdce
belly bříško
belly břich
belly nadouvat se
belly břicho
belly button pupík
belly dance břišní tanec
belly dancing břišní tanec
belly laugh zasmání od plic
belly out nadmout se
belly tank přídavná palivová nádrž
belly up zbankrotovat
belly up to the bar sedět blízko u baru
bellyache bolení břicha
bellyband podpínka
bellybutton pupík
bellyful dosyta
Belmont Belmont
Belmopan hl.m. - Belize
Belo Horizonte město - Brazílie
belong patřit
belong náležet
belong to příslušet
belong to patřit
belong to náležet
belong to patřit k
belonged patřil
belonged náležel
belonging sounáležitost
belongings věci
belongings osobní majetek
belongings majetek
belongs patří
Belorussia Bělorusko
beloved milá
beloved milenec
beloved drahá
beloved milý
beloved milovaný
beloved fem milá
beloved masc milý
below pode
below níže
below pod
below dole
below the line pod čarou
below the poverty line za hranicí chudoby
below the poverty line velmi chudý
belt opasek
belt hnací řemen
belt pásek
belt pás
belt along spěchat
belt out vyřvávat
belt out hlasitě zpívat
belt you udeřit tě
belted opásaný
belted opásal

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy