Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
strong market silný trh
strong room sejf
strong room trezor
strong-arm násilný
strong-minded rozhodný
strongbow druh luku
strongbox trezor
stronger silnější
strongest nejsilnější
stronghold tvrz
stronghold pevnost
strongholds pevnosti
strongish silácký
strongly silně
strongman silák
strongmen tyrani
strongmen siláci
strongroom trezor
strontium stroncium
strop pásek na broušení břitvy
strop lano
strop popruh
strophe strofa
strophic strofický
strove strive/strove/striven
strove usiloval
struck strike/struck/struck
struck udeřen
struck udeřený
struck udeřil
struck uhodil
struck uhozen
struck uhozený
struck zasažený
structural stavební
structural strukturální
structural deficit strukturální deficit
structural unemployment strukturální
structural wall zeď
structuralism strukturalizmus
structuralist strukturalista
structuralist strukturalistický
structurally strukturálně
structure struktura
structure strukturovat
structure formovat
structure konstruovat
structure budova
structure konstrukce
structure stavba
structure složení
structure struktura (systému)
structure on drain tile irrigation network objekt trubní závlahové sítě
structured strukturovaný
structured členěný
structureless beztvarý
structures struktury
structuring strukturování
structuring sestavování
strudel štrůdl
strudel závin
strudel jablečný závin
struggle bojovat
struggle zápasit
struggle zápas
struggle boj
struggle usilovat
struggle namáhat se
struggle úsilí
struggled bojoval
struggled usiloval
struggles bojuje
struggling potýkání se
struggling vzpírání se
struggling bojování

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy