Anglicko-český | Česko-anglický slovník on-line


Anglicko / český slovník


  Počet slov ve slovníku je 2x 140948.

A | B | C | D | E | F | G | H | CH | I | J | K | L | M | N | O | P | Q | R | S | T | U | V | W | X | Y | Z

Anglicky Česky
studied studoval
studies studium
studies studuje
studies studie
studio ateliér
studio studio
studio apartment podkrovní byt
studio couch divan
studio flat garsonka
studio flat garsoniéra
studios studia
studious pilný
studious snaživý
studious svědomitý
studiously horlivě
studiously svědomitě
studiousness pečlivost
studiousness snaživost
studs cvočky
studs hřebci
study naučit se
study studium
study studovat
study učit se
study studie
study pracovna
study studovna
study studijní
study zkoumat
study hall čítárna
study hall studovna
study room pracovna
study room studovna
studying studování
studying studující
stuff materiál
stuff věc
stuff základ
stuff podstata
stuff nacpat
stuff vycpat
stuff strčit
stuff nesmysl
stuff hadry
stuff krámy
stuff hmota
stuff vecpat
stuffed nacpaný
stuffed vycpaný
stuffer ucpávač
stuffiness ucpanost
stuffing nádivka
stuffing vycpávka
stuffs materiály
stuffy dusný
stuffy ucpaný
stuffy usedlý
stuffy vydýchaný
stuffy zatuchlý
stultification zesměšnění
stultify znehodnotit
stum burčák
stumble klopýtnout
stumble zakopnout
stumble klopýtat
stumble klopýtnutí
stumble mluvit nejistě
stumble udělat chybu
stumbled vrávoral
stumbling klopýtající
stumbling block kámen úrazu
stumbling block překážka
stump pařez
stump pahýl
stump uvést do rozpaků

Počet slov ve slovníku je 2x 140948. 2015 © PiDi Soft |  Odkazy